Privacybeleid

Energy & Mind respecteert de privacy van haar gebruikers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door Energy & Mind verwerkt?

De gegevens die door Energy & Mind worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (naam, e-mail, etc.) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangeleverde informatie. Anderzijds zijn dit de zogenaamde internetverkeergegevens van gebruikers van de website. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.

Wat doet Energy & Mind met uw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is veelzijdig:

  • het verwerken van uw vraag of aangeleverde informatie
  • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site

De persoonsgegevens worden alleen voor hierboven gestelde doelen verwerkt. Energy & Mind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Energy & Mind heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info @ energymind.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Energy & Mind.

Energy & Mind wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie over het privacybeleid van Energy & Mind

Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacybeleid van Energy & Mind, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info @ energymind.nl

Contactgegevens

Energy & Mind
Groene Woud 37B
4731 TM Oudenbosch
Telefoon 06-23673736
E-mail info @ energymind.nl