Praktijkinformatie

Behandelingen

Tijdens het eerste consult test ik de cliënt zorgvuldig om blokkades in het lichaam op te sporen. Aan de hand van de testresultaten bepaal ik welke therapie de cliënt nodig heeft om weer in balans te komen. De behandelingen duren gemiddeld 1,5 uur. › lees verder

Verhindering

Als je om bepaalde reden niet kunt komen naar de afspraak laat het dan 24 uur van te voren weten.

Openingstijden en bereikbaarheid

› lees meer

Tarieven en vergoedingen

› lees meer


Lezingen

Ik geef lezingen over een aantal onderwerpen maar altijd staat gezondheid centraal. Op aanvraag is het mogelijk om de lezingen zo te verzorgen dat ze bij de doelgroep aansluiten.


Privacywet

Wettelijk ben ik verplicht om een dossier aan te leggen. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens naar aanleiding van de uitgevoerde behandeling(en). Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot deze gegevens. Van uw gegevens wordt niets verspreid zonder uw expliciete toestemming, omdat mijn functie automatisch wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) met zich meebrengt. De gegevens in uw dossier blijven 15 jaar bewaard, zoals voorgeschreven door de wet WGBO.